Přejít na obsah

ADVENTNÍ KONCERT LÁKAL DO KOSTELA

Ve čtvrtek 21. prosince se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí uskutečnil adventní koncert. Na programu večera byly adventní roráty (ranní mariánské mše v době adventní) a vánoční koledy v podání dětského pěveckého sboru Čtyřlístek, smíšených sborů ALOU VIVAT, ČAS a VOX COLORIS a dále Cecilské hudební jednoty v doprovodu studentského symfonického orchestru DECAPODA. 

Před zcela zaplněným kostelem zaznělo Gaudete in Domino semper od Jiřího Temla a Vánoční pro recitaci, sóla, sbor, varhany a orchestr od Luboše Fišera

IMG7094
IMG7017
IMG7023
IMG7019
IMG7031
IMG7021
IMG7041
IMG7046
IMG7055
IMG7059
IMG7063
IMG7066
IMG7071
IMG7074
IMG7079
IMG7089
IMG7092

news list