Přejít na obsah

ŠKOLNÍ JÍDELNA ZAČALA VAŘIT V NOVÉM

Od 3. ledna vaří strávníkům Školní jídelna v Ústí nad Orlicí v nový prostorech. Do kompletně zrekonstruované bývalé jídelny Okresní správy sociálního zabezpečení(OSSZ) se jídelna přesunula z ulice T.G. Masaryka. Původní budova musela být z důvodu havarijního stavu uzavřena. Nové prostory jsou oproti původním menší a to se projeví také na kapacitě strávníků. Nadále zůstávají primárně  pokryty potřeby žáků škol a omezení se dotkne cizích strávníků.

V rámci kompletní rekonstrukce proběhla částečná změna dispozice jídelny a zázemí, kompletní nové rozvody a část vybavení. Použitelné vybavení bylo přesunuto z původního provozu. Celkově si rekonstrukce a přesun technologií vyžádala z rozpočtu města 13 milionů korun. Nájemní smlouva o umístění provozu v budově OSSZ je nyní uzavřena na 8 let.

Osud staré budovy sousedící s gymnáziem není zatím zcela jasný, ale stav objektu nedává příliš šancí na jeho rekonstrukci. O tom, co s ním bude rozhodovat zastupitelstvo města na některém následujících jednání.

IMG7431
IMG7434
IMG7430
IMG7418
IMG7419
IMG7420
IMG7428
IMG7423
IMG7426
IMG7293
IMG7303
IMG7304
IMG7309
IMG8326
IMG8328

 

 

news list