Přejít na obsah

SE SENIORY DISKUTOVALI O BEZPEČNOSTI

Ve čtvrtek 25. ledna se v Centru sociálních služeb uskutečnila preventivní beseda pro seniory. Hlavním tématem byla bezpečnost seniorů a možnosti jak se mohou v případě ohrožení bránit. Beseda se zúčastnilo 47 seniorů, kteří byli velmi aktivní a průběžně se dotazovali přednášejícího, kterým byl Robert Oláh, pracovník Probační a mediační služby ČR. Ten na jednotlivých případech, se kterými se setkávají v poradně pro oběti trestných činů demonstroval, co mohou klientům poradny nabídnout a s čím jim mohou pomoci.

Hlavní důraz byl kladen na předcházení situacím, kterými by mohli být ohroženi.

Po ukončení besedy obdrželi účastníci drobné propagační materiály a kalendář pro seniory, plný rad pro rizikové situace v oblasti zdraví, dopravy, ochrany obydlí  a bezpečnosti.

Besedu organizoval Senior klub společně s Komisí prevence kriminality města Ústí nad Orlicí. 

Informace o Probační a mediační službě ČR naleznete ZDE: https://www.pmscr.cz/

IMG8701
IMG8702
IMG8707
IMG8703
IMG8709
IMG8712
IMG8714

news list