Přejít na obsah

POZVÁNKA NA 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Tímto zveme na 21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se uskuteční v pondělí 12. února 2018 od 15:00 hodin v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí, Smetanova č.p. 510 v Modrém salónku.

Navržený program:

1. Finanční záležitosti

2. Plán investičních akcí města na rok 2018

3. Rozpočet města na rok 2018

4. Dotace

5. Majetkoprávní úkony

6. Různé

news list