Přejít na obsah

PODROBNÝ PROGRAM 21. ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Uveřejňujeme podrobný program na 21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 12.2.2018 od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu.

č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni    
1. Zahájení a schválení programu 21. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
2. Připomínky k zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
  Finanční záležitosti    
3. DSS/1 - Příspěvek k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 10.12.2017 do 08.12.2018
Předkládá: lic. Jaroslav Škarka
Přizvané osoby:
   
4. FIN/1 Návrh na novelizaci statutu Sociálního fondu
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
  Plán investičních akcí města na rok 2018    
5. ORM/1 - Plán investičních akcí na rok 2018
Předkládá: Ing. arch. Eva Holásková
Přizvané osoby:
   
  Rozpočet města na rok 2018    
6. FIN/2 - Návrh rozpočtu na rok 2018
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
  Dotace    
7. OŠKCP/1 - Individuální dotace poskytované na významné kulturní a sportovní projekty v roce 2018
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
8. SÚ/1 - Smlouva o poskytnutí finanční dotace na opravu fasády domu č.p. 1024 v ulici S.K. Neumanna v Ústí nad Orlicí.
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
   
  Majetkoprávní úkony    
9. MPO/1 - Kupní smlouva - p.p.č. 1/1 v k.ú. Knapovec
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
10. MPO/2 - Záměr prodeje p.p.č. 792/10, p.p.č. 792/14 a p.p.č. 792/18 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
11. MPO/3 - Výběrové řízení a záměr prodeje k.ú. Hylváty
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
12. MPO/4 - Záměr směny - Lidl Česká republika v.o.s.
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
13. MPO/5 - Bezúplatný převod - Pardubický kraj - Gerhartice
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
14. MPO/6 - Pardubický kraj - darovací smlouva o smlouva o zřízení věcného břemene - Hylváty
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
15. MPO/7 - Pardubický kraj - darovací smlouva - Dolní Houžovec
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
16. MPO/8 - Pardubický kraj - žádost o bezúplatný převod - Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
17. MPO/9 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy - REGION ORLICKO - TŘEBOVSKO
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
18. MPO/10 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní - Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
19. MPO/11 - Kupní smlouva - CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
20. MPO/12 - Směnná smlouva - fyzická osoba - směna p.p.č. 883/38 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
21. MPO/13 - Kupní smlouva - fyzická osoba - výkup p.p.č. 3187 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
  Různé    
22. TAJ/1 - Vyslovení souhlasu s dohodou o provedení práce
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
23. OPŽ - Informace vedoucího odboru
Předkládá: Mgr. Marian Rada
Přílohy:
Informace o zpětvzetí žaloby Římskokatolické farnosti - děkanství Ústí nad Orlicí a zastavení soudního řízení
Usnesení o zastavení řízení
Zpětvzetí žaloby
   
24. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
ČAOH - Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství ze dne 19.1.2018, č.j.: 2258/2018.
Patrik Koranda - Výzva zastupitelům obcí a měst ze dne 6.2.2018, č.j.: 5297/2018
   
25. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Hylváty ze dne 13.12.2017
OV Knapovec ze dne 8.1.2018
   
26. Závěr
Předkládá: Starosta
   
news list