Přejít na obsah

ZAČALA VÝSTAVA KE 100. VÝROČÍ REPUBLIKY

V průběhu měsíce března je ve vestibulu Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí umístěna výstava věnovaná 100. výročí vzniku republiky. Výstavu je možné navštívit vždy před začátkem a v průběhu konání kulturní akce, či během projekce kina. Po domluvě je pro větší skupinu možné zajistit individuální přístup.

Výstava skládající se z 31 výstavních panelů se zabývá vznikem samostatného Československého státu, přináší všechna důležitá fakta tohoto dějinného procesu, který přinesl Čechům a Slovákům společný a svobodný stát. Lze se zde dočíst zajímavé informace vztahující se k Masarykově zahraniční akci, k působení Československé národní rady i ke vzniku a formování čs. legií v Rusku, Francii a Itálii. Pozornost je věnována i boji o integritu, kdy nové republice hrozilo nejrůznější nebezpečí v pohraničních oblastech a kdy Slovensko a Těšínsko muselo být teprve tvrdě vybojováno.

Poskytovatelem výstavy je projekt Legie 100 - http://legie100.com/.

Na listopad 2018 je plánována přednáška v podání zástupce Československé obce legionářské pojednávající o vzniku Československa a o působení českých legionářů v Rusku během první světové války.

IMG0521
IMG0513
IMG0503
IMG0507
IMG0508
IMG0505
IMG0510
IMG0511
IMG0512
IMG0504
IMG0515
IMG0518
IMG0520

 

news list