Přejít na obsah

KNIHOVNA V BŘEZNU LÁKÁ ČTENÁŘE

Tradičně se také letos Městská knihovna v Ústí nad Orlicí připojila k celonárodní akci nazvané "Březen - měsíc čtenářů". V centru zájmu knihoven je opět čtenář, čtení a besedy ve všech podobách. Cílem akce je posilovat společenský význam a prestiž četby, propagovat činnost knihoven a nabídnout moderní služby knihoven a propojit čtenáře.

V naší knihovně se v pátek 9. března uskutečnila beseda spojená s autorským čtením s europoslancem Jaromírem Štětinou o jeho knize STOLETÍ ZÁZRAKŮ. Tato obsahuje 25 povídek spisovatele, cestovatele, filmaře, novináře a válečného korespondenta Jaromíra Štětiny a v nich příběhy stovek lidských bytostí, které se pod vlivem různých okolností v nejrůznějších dobách našeho století ocitají v mezních situacích. Všechny jsou výpovědí zraněné duše a vznikly z potřeby autora strávit, uchopit zmar a smutek, které za padesát let pozorování světa se svými hrdiny prožil.

Následující program připravený naší knihovnou:

14. 3. od 18 hod. – Vladislav Severin: Život za první republiky – přednáška z cyklu Akademie volného času

16. 3. od 17 do 19 hod. – Večer s Andersenem – Na motivy Andersenových příběhů ale i Pejska a Kočičky. Čtení, tvoření, hry – pro děti do 8 let. Je zapotřebí se dopředu nahlásit u Jitky Stejskalové nebo Veroniky Tomanové.

21. 3. od 18 hod. – Dílna Akademie volného času: Mgr. Radim Urbánek: Kurz lidové architektury ve východních Čechách II.

23. 3. od 18 hod. – Noc s Andersenem – večer se čtením, tvořením, hrami a přespáním v knihovně. Letošním tématem jsou Andersenovy pohádky.

Bližší informace naleznete na www.knihovna-uo.cz.

IMG1065
IMG1039
IMG1041
IMG1047
IMG1043
IMG1050
IMG1051
IMG1053
IMG1056
IMG1059

news list