Přejít na obsah

PŘEDNÁŠKA O ŽIVOTĚ ZA PRVNÍ REPUBLIKY

V rámci cyklu Akademie volného času a zároveň oslav 100 let od ustavení samostatného Československého státu uspořádala Městská knihovna v Ústí nad Orlicí přednášku věnovanou životu za První republiky. Historik a badatel Vladislav Severin ze Žamberka seznámil posluchače se všedním životem mezi oběma válkami, jaká byla móda nebo politická situace.

Československo vzniklo po první světové válce jako jeden z nástupnických států Rakouska-Uherska. Zahrnovalo území Čech, Moravy, Českého Slezska (jihovýchodní část Slezska), Slovenska a do roku 1939 i Podkarpatské Rusi („Horní Uhry“). Bylo parlamentní demokratickou republikou. První republika byla založena na ideji československého národa. Československou delegaci na pařížské mírové konferenci vedli Karel Kramář a ministr zahraničí Edvard Beneš. Konference schválila vznik Československé republiky. Československo vedlo územní spor s Polskem, který byl rozhodnut arbitráží na pařížské mírové konferenci v roce 1920.

Nový stát uzavřel řadu spojeneckých smluv - s Jugoslávií (1920), s Rumunskem (1921, paktům mezi Československem, Jugoslávií a Rumunskem se začalo říkat Malá dohoda), s Francií (1924) a se Sovětským svazem (1935). (zdroj: wikipedia.org)

V Ústí nad Orlicí jsme u příležitosti 100 let od ustavení samostatného Československého státu připravili bohatý program v průběhu celého roku 2018. Podrobné informace naleznete v záložce 100 LET ČSR zde https://www.ustinadorlici.cz/cs/100-let-csr.

IMG1198
IMG1211
IMG1201
IMG1217
IMG1207
IMG1224
IMG1204
IMG1226

news list