Přejít na obsah

SETKÁNÍ OSMDESÁTNÍKŮ NA RADNICI

V úterý 22. září se v obřadní síni radnice uskutečnilo tradiční setkání jubilantů, kteří v letošním roce dovršili 80 let věku. Na začátku setkání vystoupily děti z Mateřské školy Lentilka s pásmem písniček.   Na závěr předaly děti všem jubilantům drobný dárek. Následovalo vystoupení vokálně-instrumentálního  souboru  Strings Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Po hudebních vystoupeních pozdravil oslavence starosta města Petr Hájek.   V letošním roce bylo pozváno 79 oslavenců, setkání se jich zúčastnilo 44, ostatní se omluvili ze zdravotních nebo jiných důvodů.   Jubilanti se při této slavnostní příležitosti také zapsali do kroniky města a obdrželi knihu o našem městě a žena též květinu. Po oficiální části v obřadní síni se jubilanti přesunuli do galerie pod radnicí, kde pro ně pracovnice odboru sociálních služeb připravily pohoštění a zde proběhla neformální beseda s vedením města. Všichni přítomní senioři byli setkáním potěšeni. 
news list