Přejít na obsah

NOC S ANDERSENEM POOSMNÁCTÉ

Již poosmnácté v pořadí se letos koná akce pro mladé čtenáře „Noc s Andersenem“. Tradičně se k rozsáhlé akci, která se nekoná jen v ČR připojila také Městská knihovna v Ústí nad Orlicí. Cílem akce je podpořit dětské čtenářství a propagaci soustavné četby dětí.

V naší knihovně byl pro 20 dětí připraven bohatá program plný soutěží, her a čtení letos na téma dobrodružství inspirované Rychlými šípy.

Děti malovaly, psali vlastní příběhy, vyráběly časopis a plnily různé úkoly. Samozřejmě je čekalo nocování v knihovně spojené se čtením a nočním dobrodružstvím. Tato tradiční akce má u dětských čtenářů každoročně velký úspěch.

Více informací o akci na http://www.nocsandersenem.cz/

IMG9116
IMG9100
IMG9096
IMG9095
IMG9105
IMG9097
IMG9099
IMG9107
IMG9109
IMG9110
IMG9103
IMG9114

news list