Přejít na obsah

Seminář "Dítě a poruchy rodinného prostředí - úvod do problematiky" pro sociální odbor

eu socialni fond

V úterý 27. března proběhla na Městském úřadu, pro odbor sociálních služeb, vzdělávací akce na téma "Dítě  a poruchy rodinného prostředí - úvod do problematiky" lektorovaná psychologem PhDr. Mgr. Jeronýmem Klimešem, PhD. Školení bylo financováno z projektu "Zkvalitnění výkonu sociální práce města Ústí nad Orlicí", CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000819.

IMG9644
IMG9642
IMG9652
IMG9654
IMG9656
IMG9650

 

news list