Přejít na obsah

V CENTRU MĚSTA SE RESTAURUJE A OPRAVUJE

Druhé pololetí roku 2015 je nejen v centru našeho města ve znamení řady restaurátorských prací, oprav budov v městské památkové zóně a dalších investic.   Opravy se dočkala budova radnice v Sychrově ulici čp. 16. Jedná se o provedení opravy fasády, opravy a renovaci oken a dodávku a montáž nového pískovcového soklu na straně z ul. Kostelní a ul. Sychrova.   V rámci Programu regenerace městských památkových zón financovaného z Ministerstva kultury ČR se realizují také následující opravy. Socha P. Marie a morový sloup - restaurování sochy a celkovými  náklady 100.000,- Kč. Dále sousoší Nejsvětější Trojice v zahradě u kostela s celkovými náklady 192.000,- Kč. Nová fasáda, okna nebo střecha se rekonstruují na dalších třech objektech na Mírovém náměstí. Na všechny výše uvedené akce město Ústí nad Orlicí obdrželo dotaci z Ministerstva kultury ČR v celkové výši 1.090.000,- Kč.   Pardubický kraj z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek podpořil výměnu replik  původních oken  a  repase dřevěných vchodových dveří Roškotova divadla. Další podpořenou akcí je restaurátorský průzkum kaple Zmrtvýchvstání Páně v Knapovci včetně zaměření stávajícího stavu a standardního stavebně historického průzkumu kaple. Obě akce si v celkových nákladech vyžádají více jak 350 tisíc korun.   Dalším projektem, který bude v letošním roce dokončen, je Konsolidace informačních technologií a nové služby technologického centra Ústí nad Orlicí. Projekt o celkových nákladech 6 milionů korun je  spolufinancován z Integrovaného operačního programu  a to 85% z Evropských fondů regionálního rozvoje a zbývajícími 15% z rozpočtu města Ústí nad Orlicí. V rámci projektu bude na radnici umístěn záložní zdroj elektrické energie, vybaveno bude technologické centrum městského úřadu, dojde ke zvýšení bezpečnosti uložených dat a nasazena bude řada dalších technologických prvků a služeb.
news list