Přejít na obsah

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ MAS ORLICKO

MAS ORLICKO, z.s. jako nositel projektu Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová zpracovala finální výstup. Jedná se o výsledek dvouletého procesu komunitního plánování v oblasti podpory předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání dětí a žáků do 15 let věku. Dokument obsahuje Analytickou část popisující aktuální situaci a předpoklad vývoje vzdělávání v daném území, Strategický rámec pro stanovené prioritní oblasti a jejich cíle do roku 2023, včetně aktualizovaného přehledu investičních potřeb subjektů vzdělávání. V neposlední řadě je obsažen seznam aktivit jednotlivých škol a aktivit spolupráce v Akčním plánu s vyznačením aktivit, které budou realizovány ve školním roce 2018/2019.

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová ZDE.

news list