Podrobný program 7. Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
 
PROGRAM
na 7. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí,
které se bude konat dne 21.9.2015
od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID  
1. Zahájení a schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
2. Připomínky k zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
3. TAJ/1 - Přehled plnění usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
161  
4. MPO/1 - Směnná smlouva k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
162  
5. MPO/2 - Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
163  
6. MPO/3 - Záměr prodeje - EG REAL a.s.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
164  
7. MPO/4 - Záměr prodeje části p.p.č. 1892/6 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
165  
8. MPO/5 - Záměr prodeje spoluvlastnického podílu k části p.p.č. 2157/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
166  
9. MPO/6 - Záměr prodeje části p.p.č. 1626/2, p.p.č. 1626/32 a 1626/39 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
167  
10. MPO/7 - Kupní smlouva - TEPVOS, spol. s r.o. - přístavba čp. 76
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
168  
11. MPO/8 - Kupní smlouva - TEPVOS, spol. s r.o. - zákaznické centrum
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
169  
12. MPO/9 - Kupní smlouva - PLS Invest s.r.o.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
170  
13. MPO/10 - Kupní smlouva - p.p.č. 652/11 k.ú. Horní Houžovec
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
171  
14. MPO/11 - Kupní smlouva - p.p.č. 1202/1 k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
172  
15. MPO/12 - Kupní smlouva - p.p.č. 415/9 k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
173  
16. MPO/13 - Kupní smlouva - p.p.č. 415/12 k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
174  
17. MPO/14 - Kupní smlouva - p.p.č. 415/1 k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
175  
18. MPO/15 - Kupní smlouva - ČEZ Distribuce a.s. - pozemky
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
176  
19. MPO/16 - Kupní smlouva - ČEZ Distribuce a.s. - trafostanice
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
177  
20. MPO/17 - Kupní smlouva - ČEZ Distribuce a.s. - kabel. vedení
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
178  
21. MPO/18 - Rozpočtová změna
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
179  
22. FIN/1 Návrh na poskytnutí dotace na výstavbu tenisové haly
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
180  
23. OŠKCP/1 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
181  
24. OŠKCP/2 - Individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
182  
25. STA/1 - Záměr projektu "Bike resort Orlicko - Třebovsko"
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby: RNDr. Renata Šedová, manažerka projektu
183  
26. STA/2 - Zajištění manažérské činnosti v rámci projektu "Revitalizace území Perla 01"
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
184  
27. STA/3 - Záměr podání projektové žádosti z programu INTERREG V-A ČR-PR 2014-2020 na akci "Revitalizace centra městské památkové zóny"
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
185  
28. OSS/1 - Výjimka ze Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí, nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
186  
29. OPŽ/1 - Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu "Ústí nad Orlicí - revitalizace centra Městské památkové zóny Ústí nad Orlicí"
Předkládá: Mgr. Marian Rada
Přizvané osoby:
187  
30. TAJ/2 - volba přísedících OS Ústí nad Orlicí
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
188  
31. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Interpelace - Mgr. Bauchel, ZM 6
Interpelace - T. Teplý, ZM 6
Žádost - J. Fikejz
Odpověď - J. Fikejz
Žádost - Synot tip
Dopis - Transparency International
Žádost o volbu přísedících - JUDr. Ander
Okresní soud - dva kandidáti, JUDr. Ander
   
32. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Knapovec - 8. 6. 2015
OV Hylváty - 25. 6. 2015
   
33. Závěr
Předkládá: Starosta
   
 
news list