Přejít na obsah

Podrobný program 7. Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
 
PROGRAM
na 7. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí,
které se bude konat dne 21.9.2015
od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID  
1. Zahájení a schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
2. Připomínky k zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
3. TAJ/1 - Přehled plnění usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
161  
4. MPO/1 - Směnná smlouva k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
162  
5. MPO/2 - Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
163  
6. MPO/3 - Záměr prodeje - EG REAL a.s.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
164  
7. MPO/4 - Záměr prodeje části p.p.č. 1892/6 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
165  
8. MPO/5 - Záměr prodeje spoluvlastnického podílu k části p.p.č. 2157/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
166  
9. MPO/6 - Záměr prodeje části p.p.č. 1626/2, p.p.č. 1626/32 a 1626/39 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
167  
10. MPO/7 - Kupní smlouva - TEPVOS, spol. s r.o. - přístavba čp. 76
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
168  
11. MPO/8 - Kupní smlouva - TEPVOS, spol. s r.o. - zákaznické centrum
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
169  
12. MPO/9 - Kupní smlouva - PLS Invest s.r.o.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
170  
13. MPO/10 - Kupní smlouva - p.p.č. 652/11 k.ú. Horní Houžovec
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
171  
14. MPO/11 - Kupní smlouva - p.p.č. 1202/1 k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
172  
15. MPO/12 - Kupní smlouva - p.p.č. 415/9 k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
173  
16. MPO/13 - Kupní smlouva - p.p.č. 415/12 k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
174  
17. MPO/14 - Kupní smlouva - p.p.č. 415/1 k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
175  
18. MPO/15 - Kupní smlouva - ČEZ Distribuce a.s. - pozemky
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
176  
19. MPO/16 - Kupní smlouva - ČEZ Distribuce a.s. - trafostanice
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
177  
20. MPO/17 - Kupní smlouva - ČEZ Distribuce a.s. - kabel. vedení
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
178  
21. MPO/18 - Rozpočtová změna
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
179  
22. FIN/1 Návrh na poskytnutí dotace na výstavbu tenisové haly
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
180  
23. OŠKCP/1 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
181  
24. OŠKCP/2 - Individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
182  
25. STA/1 - Záměr projektu "Bike resort Orlicko - Třebovsko"
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby: RNDr. Renata Šedová, manažerka projektu
183  
26. STA/2 - Zajištění manažérské činnosti v rámci projektu "Revitalizace území Perla 01"
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
184  
27. STA/3 - Záměr podání projektové žádosti z programu INTERREG V-A ČR-PR 2014-2020 na akci "Revitalizace centra městské památkové zóny"
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
185  
28. OSS/1 - Výjimka ze Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí, nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
186  
29. OPŽ/1 - Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu "Ústí nad Orlicí - revitalizace centra Městské památkové zóny Ústí nad Orlicí"
Předkládá: Mgr. Marian Rada
Přizvané osoby:
187  
30. TAJ/2 - volba přísedících OS Ústí nad Orlicí
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
188  
31. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Interpelace - Mgr. Bauchel, ZM 6
Interpelace - T. Teplý, ZM 6
Žádost - J. Fikejz
Odpověď - J. Fikejz
Žádost - Synot tip
Dopis - Transparency International
Žádost o volbu přísedících - JUDr. Ander
Okresní soud - dva kandidáti, JUDr. Ander
   
32. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Knapovec - 8. 6. 2015
OV Hylváty - 25. 6. 2015
   
33. Závěr
Předkládá: Starosta
   
 
news list