Přejít na obsah

CVIČILI JSME ČINNOSTI KRIZOVÉHO ŠTÁBU

Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč uspořádal cvičení činností krizového štábu obce. Tento zvláštní orgán obce zřizuje starosta ke zvládání mimořádných událostí. Novou formu přípravy tak měli možnost vyzkoušet určení úředníci městského úřadu z klíčových odborů pro zvládání mimořádných situací.

Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

V ranních hodinách 5. dubna byli svoláni členové krizového štábu k řešení vzniklé (cvičné) mimořádné události. Po rozehrání události si ujasnili úkoly a členové stálé pracovní skupiny začali řešit zadané úkoly. Námětem cvičení a spojených činností byla rozsáhlá povodeň ohrožující nejen území našeho města, ale také celého správního obvodu. V průběhu nácviku se řešila evakuace a záchrana ohrožených obyvatel, ochrana majetku a další důležité činnosti. Především úkony pro zajištění potřebné techniky, zásobování, dopravních opatření, přípravy evakuačních center atd.

Nová forma přípravy se ukázala jako atraktivní, inspirativní a navíc ukázala nedostatky, které se bez vyzkoušení neodhalí. Forma přípravy se osvědčila a zcela určitě nebyla poslední.

IMG9434
IMG9439
IMG9443
IMG9452
IMG9458
IMG9453
IMG94711
IMG9476
IMG94811
IMG94871
IMG9494
IMG94891

news list