Přejít na obsah

PODROBNÝ PROGRAM 22. ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Uveřejňujeme podrobný program na 22. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 16.4.2018 od 15:00 hodin v Velkém sále Kulturního domu.
 
Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni    
1. Zahájení a schválení programu 22. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
2. Připomínky k zápisu z 21. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
3. TAJ/1 - Složení slibu nového člena zastupitelstva města
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
4. TAJ/2 - Volba člena Finančního výboru
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
  Prezentace Vyhledávací studie přeložky silnice I/14    
5. SÚ/2 - Projednání vyhledávací studie "I/14 Ústí nad Orlicí, obchvat"
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
   
  Prezentace Protipovodňových opatření na Tiché Orlici    
6. MPO/1 - Protipovodňová opatření - informace
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
  Majetkoprávní úkony    
7. MPO/2 - Kupní smlouva - ZPA Jinonice - PPO
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
8. MPO/3 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy směnné - fyzická osoba - PPO
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
9. MPO/4 - Kupní smlouva - p.p.č. 93/12 a p.p.č. 168/9 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
10. MPO/5 - Kupní smlouva a smlouva o bezúplatném převodu pozemků - Státní statek Jeneč
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
11. MPO/6 - Kupní smlouva - p.p.č. 3188 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
12. MPO/7 - Kupní smlouva - lokalita U Letiště
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
13. MPO/8 - Kupní smlouva - nebytová jednotka Lukesova č. 412/104
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
14. MPO/9 - Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovité věci - ČEZ Distribuce
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
15. MPO/10 - TEPVOS, spol. s r.o. - vklad pozemků do základního kapitálu
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
16. MPO/11 - TEPVOS, spol. s r.o. - vklad do základního kapitálu - veřejné osvětlení
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
17. MPO/12 - TEPVOS, spol. s r.o. vklad do základního kapitálu stoka D2
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
18. MPO/13 - Převod členského podílu v bytovém družstvu vztahujícího se k družstevnímu bytu
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
  Finanční záležitosti    
19. DSS/1 - Příspěvek na provozování cyklobusů na území Pardubického kraje v období od 02.06.2018 do 30.09.2018
Předkládá: lic. Jaroslav Škarka
Přizvané osoby:
   
  Dotace    
20. ORM/1 - Individuální dotace pro TJ Sokol Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. arch. Eva Holásková
Přizvané osoby:
   
21. ORM/2 - Mimořádná dotace pro TEPVOS na krytí ztráty sportovišť v roce 2017
Předkládá: Ing. arch. Eva Holásková
Přizvané osoby:
   
22. OŠKCP/7 - Program regenerace MPZ 2018 - finanční podíly města
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
23. OSS/1 - Individuální dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
   
24. OSS/2 - Dotace z rozpočtu města na činnost v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví pro rok 2018
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
   
25. OSS - Informace vedoucí odboru: Přehled dotací v oblasti sociálních služeb
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přílohy:
Informace OSS - 22. zasedání ZM (16.4.2018)
Příloha č. 1 - Přehled dotací
   
26. OŠKCP/1 - Návrh na rozdělení dotací z programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2018
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
27. OŠKCP/2 - Návrh na rozdělení dotací z programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2018
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
28. OŠKCP/3 - Návrh na rozdělení dotací z programu Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2018
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
29. OŠKCP/4 - Návrh na poskytnutí individuálních finančních neinvestičních dotací z rozpočtu města do oblasti školství (školy nezřizované městem Ústí nad Orlicí)
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
30. OŠKCP/5 - Návrh na poskytnutí individuální finanční neinvestiční dotace do oblasti památkové péče
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
31. OŠKCP/6 - Individuální dotace Klubu přátel umění
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
32. OŠCKP - Informace vedoucího odboru: Přehled dotací v gesci odboru OŠKCP
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přílohy:
Informace OŠKCP - 22. zasedání ZM (16.4.2018)
   
  Různé    
33. SÚ/1 - Návrh na pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí.
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
   
34. STA/1 - Záměr projektu "Singletrack Glacensis III."
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
   
35. TAJ/3 - Informace tajemníka MěÚ o stavu plnění přijatých usnesení ZM za časové období prosinec 2017 - únor 2018
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
36. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Jana Kopečková - Žádost o odstranění nepřiměřeného hluku ze dne 27. 3. 2018, čj.: 11640/2018
   
37. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Kerhartice ze dne 11. 12. 2017
OV Kerhartice ze dne 22. 1. 2018
OV Kerhartice ze dne 19. 2. 2018
OV Knapovec ze dne 19. 2. 2018
   
38. Závěr
Předkládá: Starosta
   
news list