Přejít na obsah

DEN ZEMĚ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE TŘEBOVSKÁ

Významný svátek Den Země si žáci Základní školy Ústí nad Orlicí, Třebovská a žáci partnerské školy z polské Bystřice Kladské připomněli v úterý 10. dubna programem zaměřeným na poznávání přírody a ochranu životního prostředí. Na přípravě tohoto programu se podíleli žáci 9. ročníku, kteří zorganizovali dopolední program v přírodě. Všechny aktivity programu směřovaly ke společnému tématu Les. Nechyběly vědomostní kvízy, poznávačky, skládačky nebo praktické úkoly v přírodě. Účastníci projektového dne měli možnost pracovat s pomůckami, které byly pořízeny díky finanční podpoře v rámci projektu Společnými aktivitami za lepším partnerstvím, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000060. Díky tomuto projektu, který byl odstartován v roce 2014, se mohou polští a čeští žáci pravidelně setkávat.

IMG98141
IMG97551
IMG97821
IMG97721
IMG97731
IMG98041
IMG97881
IMG9798
IMG97941
IMG98081

 

news list