Přejít na obsah

USKUTEČNILO SE 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

V pondělí 16. dubna zasedalo po 22, v tomto volebním období, Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí. Na samém začátku složila slib nového člena zastupitelstva města Alena Neubauerová, která ve funkci nahradila odstoupivší Evu Sichrovou.

Hlavními body jednání byla pak byla prezentace a projednání vyhledávací studie "I/14 Ústí nad Orlicí, obchvat". Ta vyvolala rozsáhlou debatu veřejnosti se zastupiteli. Po více jak hodinové projednávání schválili zastupitelé předloženou vyhledávací studii řešení přeložky silnice I/14 ve variantě 3, která je z pohledu města nejpřijatelnější. Varianta 3 oddaluje, v rámci územní rezervy, možnou budoucí komunikaci dále od zástavby. Zároveň zastupitelé uložili starostovi města jednat s obcí Libchavy o možném řešení napojení obchvatu na jejím území, aby se jeho část vyhnula zasažení části Oldřichovice.

V další bodu programu byla prezentována protipovodňová opatření plánovaná na Tiché Orlici v Ústí nad Orlicí a Kerharticích. Zastupitelstvo tuto informaci o stavu příprav a realizace stavby protipovodňových opatření "Tichá Orlice, zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukcí koryta a jezů" vzalo na vědomí.

Následovalo projednávání majetkoprávních, finančních bodů a poskytnutí dotací. Mezi schválenými dotacemi bylo také poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města ve výši 200.000 Kč Nadačnímu fondu "S námi je tu lépe!" při Orlickoústecké na  projekt "Pořízení Stabilometrické plošiny pro rehabilitaci".

Starosta města Petr Hájek ukončil zasedání 22. zastupitelstva po více jak 4 hodinách jednání.

Usnesení naleznete v nejbližších dnech na našem webu. Následující jednání je plánováno na 25. června 2018.

7I1A1607
7I1A1578
7I1A1580
7I1A1599
7I1A1590
7I1A1613
7I1A1576
7I1A1583
7I1A1585
7I1A1595
7I1A1592
7I1A1611
7I1A1600
7I1A1620

 

news list