Přejít na obsah

NOVÁ VÝSADBA NAHRADILA VICHŘICÍ PONIČENÉ STROMY

Během zimních měsíců se Správa lesů města Ústí nad Orlicí zabývala převážně nahodilou těžbou, která se z velké části skládala ze zpracování vývratů a zlomů vzniklých při větrné kalamitě na konci října minulého roku. Vichřice, která postihla naše území koncem října, poničila celkem více jak 400 m3 dřevní hmoty, čehož nejvíce bylo v oblasti Hylvát a to téměř 300 m3. Těžbu a vývoz dřevní hmoty zde často komplikoval složitý terén a rozmary nestálého zimního počasí. V oblasti, která zaujímá plochu 0,5 ha, byl následně vyklizen klest, po němž následovaly zalesňovací práce o celkovém počtu převyšujícím 2 tisíce kusů sazenic smrku. Ty doplnila část bukové výsadby, která zde v budoucnu bude sloužit jako meliorační a zpevňující dřevina proti dalším ničivým větrům.

IMG4623
IMG46251
IMG46341
IMG4628
IMG46311
IMG46371
IMG46431
Still042200002
Still042200001
Still042200000
IMG1821
Still042200003
IMG1818

news list