Přejít na obsah

WORKSHOP POMÁHÁ ZKVALITNIT SOCIÁLNÍ PRÁCI

eu socialni fondV rámci projektu "Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí" se v úterý 24. dubna konal II. workshop na téma "Participace pracovníků zdravotnických zařízení a OSPOD při řešení situace dítěte". Cílem setkání bylo sdílení součinnosti multidisciplinární spolupráce mezi odborem sociálních služeb, oddělením sociálně právní ochrany dětí a zdravotnickými pracovníky. Byla zde příležitost nejen pro otázky zdravotníků a pracovníků OSPOD, ale i možnost podělit se vzájemně o zkušenosti z praxe. Sdílení může přinést sjednocení postupů a získání znalosti některých informací. Na setkání byli zváni zástupci zdravotnických zařízení - pediatři z ambulancí, pracovníci Orlickoústecké nemocnice a zdravotnické záchranné služby. Taktéž zde byli přítomni pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Ústí nad Orlicí.

Během setkání byla diskutována témata:

Představení kompetencí orgánu sociálně-právní ochrany dětí

Kdo a za jakých okolností má oznamovací povinnost

Právní aspekty dětí v náhradní rodinné péči (děti v pěstounské péči, děti osvojené) navštěvující zdravotnická zařízení

Skryté záškoláctví a jaká role je orgánu sociálně právní ochrany dětí OSPOD a lékaře

Rodičovská odpovědnost a podávání informací rodičům po rozpadu jejich vztahu

Nepřetržitá pracovní pohotovost pracovníků OSPOD v situacích ohroženého dítěte

Pozvánka na 2. multidisciplinárním setkání

IMG1956
IMG1960
IMG1959
IMG1965
IMG1967
IMG1961
IMG1968

 

news list