Přejít na obsah

STAROSTY INFORMOVALI O ZMĚNÁCH A NOVINKÁCH

Pracovní setkání starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí se uskutečnilo v úterý 24. dubna. Vedení města společně s vedoucími jednotlivých oborů seznámili starosty obcí s aktuálními informacemi a problematikou, která se dotýká výkonu jejich funkce a činností obecních úřadů. Zazněly informace o povinnostech obcí v rámci sociálně-právní ochrany dětí, které bydlí na území obce, dozvěděli se aktuální informace ke komunálním volbám do obecních zastupitelstvem, které se uskuteční na podzim letošního roku. Dále byli informováni o novele zákona o přestupcích a o řešení přestupků v rámci veřejnoprávní smlouvy a o novele stavebního zákona, která přináší řadu změn nejen v územním plánování obcí.

Na závěr byli starostové informování o blížících se povinnostech vyplývajících z u Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR.

IMG1937
IMG1933
IMG1940
IMG1934
IMG1939

news list