Přejít na obsah

DOMOV DŮCHODCŮ REALIZUJE PROJEKT MEZIGENERAČNÍHO SOUŽITÍ

Domov důchodců Ústí nad Orlicí zakoupil díky řadě dárců velkou venkovní Člověče, nezlob se. Senioři ji hrají společně s příslušníky nejmladší generace a naplňují tak projekt mezigeneračního soužití. První společná hra se uskutečnila ve čtvrtek 17. září. Úvodní slavnostní hru si nenechal ujít také místostarosta města Jiří Preclík a děti z Mateřské školy Na Výsluní, které Domov oblékl do barevných pánských triček, aby podpořil týmovou souhru. Vítězi se stali všichni zúčastnění a děti obdržely čokoládové medaile. Herní zařízení bude využíváno od jara do podzimu pro hry a turnaje různých týmů. I vy si můžete přijít s našimi seniory zahrát!   Další zajímavou informací je, že Domov důchodců Ústí nad Orlicí  získal jako druhé zařízení v Pardubickém kraji certifikát Vážka, který označuje domovy se zvláštním režimem, které splňují podmínky kvality na úrovni, jakou nastavila Česká alzheimerovská společnost.   Česká alzheimerovská společnost při certifikaci hodnotí nejen budovu, ale také kompetence zaměstnanců, jejich počet a strukturu, způsob práce, proces poskytování služby a také atmosféru v zařízení, za přístup k uživatelům. Právě za atmosféru získal Domov důchodců Ústí nad Orlicí od odborné komise zvláštní pochvalu.   Certifikát kvality Vážka platí 18 měsíců, pak je prováděno nové posouzení kvality. Uživatel, jeho rodina i zřizovatel tak mají jistotu, že zařízení, které využívají nebo zřizují, patří v národním srovnání mezi zařízení nejvyšší kvality.  
news list