Přejít na obsah

NA KOCIÁNCE SOUTĚŽILI MLADÍ ZDRAVOTNÍCI

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí připravil na čtvrtek 10. května soutěž v poskytování první pomoci v Ústí nad Orlicí na veřejném prostranství Kociánka. Soutěže se účastnilo celkem osm družstev z jednotlivých základních škol z okresu Ústí nad Orlicí. Pro děti bylo připraveno několik soutěžních stanovišť, kde musely prokázat své znalosti z první pomoci při ošetření různých poranění. Například srážka cyklisty s chodcem - tržná rána na čele, cizí těleso v dlani - střep, hra na honěnou - vymknutý kotník, zavřená zlomenina nebo raněný po vytažení ze zamořeného prostoru - bezvědomí a bezvědomí se zástavou životních funkcí. Dále znalosti z obvazové techniky, dopravy postižených a znalosti z dopravní výchovy. Do pořádání soutěže se zapojila také Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Základní škola Komenského Ústí nad Orlicí, Městská policie Ústí nad Orlicí a Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí.

Výsledky soutěže:

I. stupeň - (1. - 5 ročník)

1. místo Základní škola Javornického Vysoké Mýto

2. místo Základní škola Horní Heřmanice

3. místo Základní škola Lukavice

II. stupeň - (6. - 9. ročník)

1. místo Základní škola Javornického Vysoké Mýto

2. místo Základní škola Třebovská Ústí nad Orlicí

Vítězná družstva budou reprezentovat náš okres na regionální soutěži pro Pardubický a Královéhradecký kraj, která se uskuteční 30. května 2018 opět v Ústí nad Orlicí.

IMG3610
IMG3615
IMG3620
IMG3621
IMG3626
IMG3628
IMG3630
IMG3640
IMG3641
IMG3644
IMG3647
IMG3648

 

news list