Přejít na obsah

SLAVNOSTNĚ JSME OTEVŘELI PARK ZA KOSTELEM

V rámci celorepublikové akce Noc kostelů se v Ústí nad Orlicí uskutečnilo, v pátek 25. května, slavnostní zpřístupnění parku u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Nově vzniklý park se nachází na místě starého hřbitova, který přestal sloužit svému účelu v roce 1893, kdy byl postaven hřbitov nový. Park je realizací projektu Revitalizace centra městské památkové zóny. Postupně byla opravena střecha kostela a ohradní zeď, restaurovány staré náhrobky a kamenné sochy, obnovena stávající a vysazena nová zeleň, rozmístěn městský mobiliář, instalováno veřejné osvětlení, slavnostní nasvícení a kamerový dohledový systém. Parkem prochází kamenná cesta, která je zároveň cestou historií a kulturou města. Jednotlivé kamenné prahy připomínají dvanáct významných milníků z více jak 700leté historie Ústí. Cesta také propojuje náměstí s Roškotovým divadlem. 

Zájem představitelů města Ústí nad Orlicí o výstavbu parku kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie se datuje již v roce 1908. K uskutečnění tak dochází po 110 letech. Pro naplnění myšlenky byl důležitým milníkem rok 2011, kdy nově zvolené vedení města vstoupilo do jednání s ústeckým děkanstvím a požádalo o spolupráci na záměru zpřístupnění starého hřbitova. Realizací záměru vznikl park, který respektuje původní místo, zároveň umožňuje průchod a vytváří prostor k meditaci nebo odpočinku v samém centru města.  

Součástí nového parku je kaple zasvěcená sv. Janu Pavlu II. Ta vznikla celkovou obnovou původní hřbitovní kaple a návštěvníky vyzývá k meditaci. Meditační kaple zve k tichu, které je ale možné narušit úderem zvonu. Sedm trubicových zvonů zavěšených na stěnách lze rozeznít mírným pohybem ruky. Na trachytové dlažbě, pokryté prozářenými sklíčky, leží otevřené srdce složené z mozaiky, kterou tvoří asi 22 tisíc kostiček kamene a barevného skla. Vnitřní prostor kaple obepíná mozaikový sokl, korespondující s objektem srdce. Na stěnách je freska andělů, v jejichž křídlech se vznášejí děti. Prostor doplňují dvě sochy andělů z polychromovaného dřeva. 

Revitalizace centra městské památkové zóny byla dokončena společným úsilím Města Ústí nad Orlicí a ústeckým děkanstvím za přispění Ministerstva kultury a Pardubického kraje a díky velkému množství občanů města i dalších sponzorů a dárců, kteří se podíleli na veřejné sbírce organizované děkanstvím. Realizace byla zahájena opravou střechy kostela v roce 2013 a celkové náklady za uplynulých pět let představovaly téměř 18 milionu korun. Na této částce se město Ústí nad Orlicí podílelo z vlastního rozpočtu necelými 11 miliony, děkanství 3,5 mil. Kč a dotace činily 3,5 mil. Kč.  

V neděli 27. května v 11:30 hodin bude v parku následovat vysazení stromu Olgy Havlové. V letošním roce by se zakladatelka Výboru dobré vůle dožila 85 let. Na její počest a pro připomenutí této mimořádné osobnosti se realizuje řada akcí v rámci projektu Rok Olgy Havlové. Město Ústí nad Orlicí se k projektu aktivně připojí právě v neděli před polednem.

IMG5303
IMG5296
IMG5306
IMG5327
IMG5319
IMG5334
IMG5344
IMG5351
IMG5361
IMG5372
IMG5364
IMG5387
IMG5381
IMG5413
IMG5422
IMG5429
IMG5436
IMG5444
IMG5449
IMG5454
IMG5464
IMG5460
IMG5477
IMG5468
IMG5482
IMG5478
IMG5487
IMG5501
IMG5495
IMG5510
IMG5503
IMG5522
IMG5520
IMG5527
IMG5530
IMG5536
IMG5542
IMG5548

news list