Přejít na obsah

V PARKU JSME VYSADILI STROM OLGY HAVLOVÉ

Poslední květnovou neděli byl v novém parku za kostelem v Ústí nad Orlicí vysazen strom Olgy Havlové. Před slavnostním odhalení pamětní desky u vysazené lípy byla v kostele Nanebevzetí Panny Marie sloužena mše svatá, celebrovaná Mons. Josefem Kajnekem.

V letošním roce by se zakladatelka Výboru dobré vůle dožila 85 let. Na její počest a pro připomenutí této mimořádné osobnosti se realizuje řada akcí v rámci projektu Rok Olgy Havlové. Město Ústí nad Orlicí se k projektu aktivně připojilo právě v neděli před polednem.

Následovalo žehnání Meditační kaple sv. Jana Pavla II. v parku.

IMG5752
IMG5757
IMG5763
IMG5767
IMG5774
IMG5796
IMG5801
IMG5804
IMG5809
IMG5812
IMG5815
IMG5823
IMG5825
IMG5829
IMG5834
IMG5843
IMG5852
IMG5854

 

news list