Přejít na obsah

ŠETŘENÍ VODOU V KNAPOVCI A HOUŽOVCI

Žádáme občany v místních částech Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec k ohleduplnosti vůči odběratelům v okrajových částech města a k hospodárnému využívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu z důvodu náhlého výrazného snížení hladiny vody ve vodojemu v Knapovci v uplynulých dnech, kdy došlo k omezení dodávky vody v uvedených lokalitách. Jedná se zejména o omezení užívání pitné vody za účelem napouštění bazénů, akumulačních nádrží, zalévání trávníků, skrápění zpevněných ploch a mytí automobilů apod.

news list