Přejít na obsah

SOCIÁLNÍ ODBOR POŘÁDÁ TÁBOR PRO DĚTI

Výchovně-rekreační tábor pro vybrané dětské klienty pořádá ve dnech 10. - 14. září v Mladočově. Tábor organizuje odbor sociálních služeb ve spolupráci s Městskou policií pro celkem 12 dětí ve věku od 11 do 15 let. V areálu v Maldočově se tábor koná již po třetí. Náplní táborové činnosti jsou aktivity zaměřené na spolupráci, sebepoznání a rozvoj společenských dovedností. I přes ne příliš příznivé počasí se dětem na táboře moc líbí. Smyslem těchto vícedenních pobytů je rozvoj osobnosti dítěte po stránce psychologické, pedagogické a sociální. Další část pobytu je věnována také první pomoci. Konkrétně ukázkám záchrany tonoucího a resuscitaci v podání strážníků městské policie. Pobyt pro děti je financován z prostředků Města Ústí nad Orlicí, které také poskytlo ceny, o které děti na táboře soutěží.
news list