Přejít na obsah

PŘEDÁNY CENY COMENIUS ŽÁKŮM ŠKOL

V obřadní síni ústecké radnice byla v úterý 26. června, starostou města, předána Cena COMENIUS nejlepším žákům ústeckých základních škol, nižšího stupně víceletého gymnázia a speciální základní školy. Cena Comenius je udělována za studijní výsledky, záslužný čin, umělecký přínos, umístění v soutěžích či propagaci města.

Cenu COMENIUS získali:

Jan Čermák, žák 2. třídy Základní školy Bratří Čapků

Od tří let je jeho velkým koníčkem řízení motokár. Závodit začal již v předškolním věku, a to s velmi dobrými výsledky. V šesti letech se zúčastnil světového finále v italském Lignanu, kde úspěšně reprezentoval Českou republiku. Letos se také účastní mezinárodních závodů Eurosérie v Německu a Itálii.

Cena Comenius byla udělena za výborné školní výsledky a reprezentaci školy i našeho města.

 

Elena Faltusová, žákyně 8. třídy Základní školy Bratří Čapků

Jejím největším koníčkem je hudba. Od první třídy hraje na klavír v základní umělecké škole. Postupně se ale stále více orientuje na hru na bicí nástroje.

Cena Comenius byla udělena za výborný školní prospěch a reprezentaci školy i našeho města.

 

Jakub Horčičák, žák 8. třídy Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy

Školu reprezentuje ve sportu. Je to všestranně nadaný sportovec dosahující výborných výsledků. V letošním roce dosáhl výborných výsledků v plavání. Dále pak školu reprezentuje na běžkách a ve stolním tenisu, kde získal 7. místo v regionálním přeboru Východních Čech.

Cena Comenius byla udělena za reprezentaci školy a města ve sportu. 

 

Eliška Krummerová, žákyně 8. třídy Základní školy Bratří Čapků

Jejím největším koníčkem je bowling, který závodně hraje již čtvrtým rokem. Pravidelně se umísťuje na předních příčkách turnajů série Kegel Prestiže Tour. Ve svém volném čase se ještě věnuje hře na klavír v ústecké Základní umělecké škole a tančí v místní taneční skupině Flow.

Cena Comenius byla udělena za výborné školní úspěchy a reprezentaci školy i města Ústí nad Orlicí.

 

Alena Kuťáková, žákyně 9. třídy Základní školy Třebovská

Stejně jako v minulých letech úspěšně reprezentovala školu v několika soutěžích. Postoupila do ústředního kola literárně historické soutěže Komenský a my, kde ji za slohovou práci a výborné znalosti o životě, díle a době Komenského porota udělila čestné uznání.

Cena Comenius byla udělena za vynikající studijní výsledky a reprezentaci školy v soutěžích.

 

Kristýna Mařáčková, žákyně 9. třídy Základní školy Třebovská

Ačkoli je dívka, dosahuje vynikajících výsledků v motocyklovém sportu. Vůni benzínu má v žilách již od kočárku, tomuto koníčku se totiž věnuje celá její rodina. Za svoji dosavadní kariéru 2 x obhájila titul mistryně České republiky v Gross Country v kategorii dětí.

Cena Comenius byla udělena za vynikající reprezentaci školy a města.

 

Elena Musilová, žákyně tercie ústeckého gymnázia

Školu reprezentuje v jazykových soutěžích. Jejím největším letošním úspěchem bylo vítězství v Pardubickém kraji v konverzační soutěži v německém jazyce a následná účast v celostátním kole. Své pozoruhodné jazykové schopnosti potvrdila bronzovou příčkou na krajské úrovni v olympiádě z francouzštiny.

Cena Comenius byla udělena za vynikající reprezentaci školy na krajské a celostátní úrovni.

 

Vojtěch Šolc, žák kvarty ústeckého gymnázia

Školu reprezentuje v technických a přírodovědných soutěžích. V letošním roce zvítězil ve dvou soutěžích na krajské úrovni. Získal první místo ve své kategorii ve fyzikální olympiádě a v soutěži Praktická elektronika. Čtvrté místo získal v matematické olympiádě, sedmé místo v krajském kole soutěže Matematický klokan v kategorii Kadet.

Cena Comenius byla udělena za vynikající reprezentaci školy v technických a přírodovědných soutěžích.

 

Lukáš Žďárský, žák 5. třídy Základní školy Bratří Čapků

Školu reprezentuje již několik let v různých soutěžích. Úspěšný byl například v soutěži poznávání rostlin i v pěvecké soutěži. Největších úspěchů dosáhl v soutěži programování Microsoft Kodu Cup Česko, kde v roce 2016 obsadil 5. místo v národním finále a v prosinci 2017 vyhrál ústřední kolo této soutěže v Pardubicích. Tím obsadil 1.místo v kategorii žáků 1. stupně ZŠ v rámci celé ČR.

Cena Comenius byla udělena za výborné školní úspěchy a reprezentaci školy i města Ústí nad Orlicí.

IMG1348
IMG1341
IMG1351
IMG1356
IMG1359
IMG1358
IMG1365
IMG1366
IMG1367
IMG1374
IMG1381
IMG1379
IMG1389
IMG1397
IMG1400
IMG1404
IMG1409
IMG1414
IMG1419
IMG1424
IMG1427
IMG1432
IMG1437
IMG1440
IMG1444
IMG1449
IMG1455
IMG1454
IMG1462
IMG1456
IMG1468
IMG1465
IMG1472

 

news list