Přejít na obsah

Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí Termín konání:         pondělí 21. září 2015 od 15:00 hodin   Místo konání:           Kulturní dům Ústí nad Orlicí, Smetanova čp. 510                                     modrý salonek  Navržený program: 1.     Finanční záležitosti
2.     Majetkoprávní úkony
3.     Dotace
4.     Různé
    Petr Hájek starosta města
news list