Přejít na obsah

PROBĚHNE PASPORTIZACE STUDNÍ V ZÁPLAVOVÉM ÚZEMÍ

Ve dnech 9. – 11. září 2015 bude v části města Ústí nad Orlicí od soutoku Tiché Orlici s Třebovkou až po výjezd na Libchavy a v městské části Kerhartice, probíhat pasportizace studní v souvislosti s projektovanými protipovodňovými opatřeními města.   Pasportizaci budou na spolčnost GEOTEST a.s. realizovat:   RNDr. Jaromír Kučera a Ing. Ludmila Hartlová - tel. 607 632 128   a Milena Kadlecová a Mgr. Tomáš Vít - tel. 724 729 857.   Pasportizace bude spočívat ve zjištění technických parametrů studny (vrtu) a změření hladiny podzemní vody od definovaného odměrného bodu. Při prohlídce bude vyplněn formulář, který mohou majitelé podepsat. Jde jednak o zjištění dat a dále pak o zjištění neovlivněného stavu vodního díla.   Děkujeme za spolupráci.   GEOTEST a.s.  
news list