Přejít na obsah

VYSOKÁ HROZBA VZNIKU POŽÁRŮ

Vážení občané, vzhledem k dlouhotrvajícím vysokým teplotám a velkému suchu Správa lesů Města Ústí nad Orlicí důrazně upozorňuje na zákaz rozdělávat oheň v lesích a na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů.

Za riziková místa se považují lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 metrů, lesoparky, parky, které by se mohly vznítit. Kromě rozdělávání ohně je zakázáno i kouření.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů!  

Pokud uvidíte požár, okamžitě volejte hasičskou tísňovou linku 150 nebo 112, při podezření porušení tohoto nařízení informujte městskou policii na tísňové lince 156.

Děkujeme za pochopení.

 

news list