Přejít na obsah

POD RADNICÍ ZAČALA VÝSTAVA EX LIBRIS

Ve dnech 28. srpna – 21. září se v Galerii pod radnicí v Ústí nad Orlicí koná přehlídka současné tvorby českého ex libris XV. TRIENÁLE ČESKÉHO EX LIBRIS CHRUDIM 2017. Přehlídka poskytuje možnost sledovat vývoj a současné moderní postupy v oblasti grafických technik, proměny uměleckých tendencí i ikonografických trendů za roky 2015–2017.

Výstava je jedinečnou celostátní přehlídkou drobné grafiky, která je již po 40 let doprovázena setkáním Spolku sběratelů a přátel exlibris. V rámci přehlídky současné tvorby je ke zhlédnutí 255 ex libris od desítek autorů včetně studentů výtvarných škol. Díla jsou unikátním studijním materiálem dokumentujícím kvalitu a časové proměny této grafické disciplíny, a zároveň se tak stávají svědectvím vývoje tvorby výrazných tvůrčích osobností.

Tato přehlídka je celostátní pravidelnou přehlídkou tvorby, která se koná v Chrudimi již od roku 1974.

http://www.chrudim.eu/vystava-xv-trienale-ceskeho-ex-libris-chrudim-2017/d-7623

Co je exlibris

Latinská slova Ex libris znamenají Z knih a v evropském prostoru se od středověku používala k označení vlastnictví knih. Forma takového označení mohla být různá – od pouhého vpisku (obvykle na titulní straně), přes razítko, vlepený lístek s otiskem mědirytiny nebo dřevorytu až po plastický relief na kožené vazbě. Protože majitel knihovny, obvykle šlechtic, církevní hodnostář nebo instituce potřeboval trvale označit větší počet knih, jevil se vlepovaný lístek jako nejvhodnější. Na něm býval téměř vždy rodový znak, erb majitele buď samotný (v té době zcela postačil k identifikaci majitele, který jeho prezentací posiloval svoji prestiž) nebo ve spojení se slovy Ex libris, Ex bibliotheca, rodovým heslem, jménem nebo jiným textem.

IMG58051
IMG58071
IMG58111
IMG58141
IMG58161
IMG58191
IMG58201
IMG58251

 

news list