Přejít na obsah

Sociologický průzkum v Ústí nad Orlicí

Město Ústí nad Orlicí na základě sdělení Akademie věd ČR žádá občany města o spolupráci při získávání dat pro sociologický průzkum.   Sociologický ústav AV ČR ve spolupráci s českou nezávislou výzkumnou společností MEDIAN provádí nekomerční prestižní šetření Proměny české společnosti.   K získání reprezentačního vzorku je důležité dotazovat se náhodně vybraných domácností v našem městě. Jako poděkování za strávený čas dostanou domácnosti odměnu ve výši 500,- Kč až 1100,- Kč, přičemž výše odměny i délka dotazování se odvíjí od její velikosti.   Šetření, prováděné osobním rozhovorem se členy domácnosti, se uskuteční od 1. 9. do 30. 9. (další část šetření se bude konat ještě v průběhu října 2015).   Všechny získané údaje budou použity pouze v rámci souhrnných údajů a jakékoliv zneužití osobních informací je vyloučeno.   Více informací získáte na tel. čísle agentury MEDIAN 225 302 300, e-mail: promeny.společnosti@median.cz nebo na webových stránkách ZDE.    
news list