Přejít na obsah

DISKUTOVALI NAD REKONSTRUKCÍ POLSKÉ ULICE A OKOLÍ

Ve čtvrtek 13. září se v Malé scéně v Ústí nad Orlicí uskutečnila veřejná diskuse nad záměrem města na Rekonstrukci ulic Bratří Čapků, Polská a náměstí Svobody. Představen zde byl návrh dopravně urbanistického řešení dané lokality, ke kterému se měla možnost vyjádřit široká veřejnost. 

Samotný návrh v Malé scéně prezentoval jeho zpracovatel Ing. Pavel Matys, který všechny přítomné seznámil s jednotlivými částmi záměru rekonstrukce celé lokality. Ta je navržena a složena ze tří částí. Konkrétně vyřešením dopravní situace před Základní školou Bratří Čapků a nákupním centrem Nová Louže, kruhovým objezdem na náměstí Svobody a spojovací komunikací v ulici Polské.

Navržené řešení respektuje stávající zeleň, která by měla být v podstatě zachována stejně jako nyní. Parkování pro osobní vozidla je v návrhu upraveno tak, aby se neustupovalo vozidlům, a vychází vstříc zeleni a prostoru obecně.

Nejdiskutovanější částí celého návrhu byl osud ulice Polské. Z více jak dvou hodinové živé diskuse mezi veřejností, zpracovatelem návrhu a vedením města vzešlo 5 variant možných úprav stávající situace v Polské ulici. První variantou je obousměrná a v celé délce průjezdná ulice Polská v návaznosti na plánovaný kruhový objezd. Druhou variantou je posunutí zábrany v ulici Polské za odbočku ke krytému bazénu a umožnění obousměrného provoz pouze v části ulice ve směru k nám. Svobody. Následuje varianta jednosměrné ulice Polské po celé délce, čtvrtou variantou je propojení ulice Polské s ulicí U Hřiště novou komunikací vedoucí přes betonové hřiště za ZŠ Bratří Čapků, tato varianta nepředpokládá průjezdnost Polské ulice a ve své podstatě doplňuje druhou variantu. Poslední možností je upravit ul. Polskou podle návrhu "Město pro lidi" z roku 2011 (viz https://www.ustinadorlici.cz/cs/mesto/projekty-mesta/projekt-mesto-pro-lidi) do režimu obytné zóny.

Na základě této diskuse budou zváženy všechny klady a zápory a připomínky projednány a zpracovány. O dalším osudu tohoto návrhu však bude rozhodovat nové vedení města, které vzejde z komunálních voleb pro období 2018 – 2022.

Diskutovaný návrh naleznete zde: https://www.ustinadorlici.cz/images/2018/polska/Situace_ulice-polska.pdf

IMG9552
IMG9548
IMG9562
IMG9550
IMG9554
IMG95661
IMG9557
IMG9555
IMG95701

 

news list