Přejít na obsah

TÁBOR PRO DĚTI ZE ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ

Odbor sociálních služeb Městského úřadu Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Městskou policií organizuje v letošním roce již 7. ročník výchovně-rekreačního tábora, který je určený dětem od 9 do 15 let. V letošním roce se tábora účastní čtrnáct dětí, sedm děvčat a sedm chlapců. Hlavním účelem tohoto tábora je rozvoj osobnosti dítěte po stránce psychologické, pedagogické a sociální, obsahově je zaměřen na aktivity podporující spolupráci, rozvoj sebezkušenostních a sociálních dovedností, zručnosti, ale i vědomostí.

Děti hrály celotáborovou hru „Záchrana sluneční soustavy“, ve které zachraňovaly jednotlivé planety před ekologickou zkázou, připravena byla také noční hra, kde si vyzkoušely svoji odvahu a samostatnost. V letošním roce byl na táboře přítomen také preventista Petr Kadlec, který dětem povídal o skrytém nebezpečí internetu. Pod vedením vedoucích si děti vyrobily dřevěné lodičky a samy si ozdobily trička. Na celodenním výletě se naučily poznávat stromy, houby a zvířata. Nechyběly také ukázky první pomoci.

Pobyt pro děti byl v letošním roce financován z prostředků Ministerstva vnitra v rámci Programu prevence kriminality 2018 za finanční spoluúčastí Města Ústí nad Orlicí. 

IMG06071
IMG05991
IMG06171
IMG0613
IMG06231
IMG06281
IMG0633
IMG0657
IMG06601
IMG0674
IMG06941
IMG0682
IMG06971
IMG07061
IMG0708
IMG07141
IMG0717
IMG07191
IMG0722
IMG0750
IMG0734
IMG0756
IMG07631
IMG0773
IMG0784

 

news list