Přejít na obsah

ZASEDALO POSLEDNÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Poslední zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí ve volebním období 2014-2018 se uskutečnilo v pondělí 24. září v Kulturním domě. Na programu dvou hodinového jednání byly majetkoprávní úkony, finanční záležitosti a různé.

Některé body zastupitelé, na svém posledním zasedání, neodhlasovali a přenechali tak rozhodnutí na nové zastupitele, kteří budou zvoleni v komunálních volbách do zastupitelstev města a obcí, které se konají ve dnech 5. – 6. října 2018.

Na závěr zasedání poděkoval starosta všem zastupitelům za čtyři roky společné práce.

Usnesení posledního zasedání naleznete v nejbližších dnech na našich webových stránkách.

IMG24241
IMG24341
IMG24261
IMG24361
IMG24281
IMG24421
IMG24311
IMG2435
IMG24411
IMG2451
IMG24561
IMG2460

 

news list