Přejít na obsah

INTEGRAČNÍ DEN OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Integrační den osob se zdravotním postižením a široké veřejnosti nazvaný byl na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí připraven na úterý 25. září. Pracovní skupina komunitního plánování pro osoby se zdravotním postižením zde uspořádala setkání poskytovatelů různých sociálních služeb, kteří prezentovali nabízené služby. Součástí programu byly soutěže pro širokou veřejnost. Příchozí měli možnost si zde vyzkoušet, jak se osobám se zdravotním postižením ve městě žije. Vyzkoušet si také mohli různé kompenzační pomůcky, podrobně se seznámit s poskytovanými službami nebo zakoupit výrobky klientů sociálních zařízení. Součástí dne byla veřejná vystoupení klientů různých organizací.

IMG25581
IMG2471
IMG2468
IMG25551
IMG2480
IMG2488
IMG24911
IMG2493
IMG2496
IMG25001