Přejít na obsah

SETKÁNÍ S OLGOU SOMMEROVOU V MALÉ SCÉNĚ

Ve středu 3. října se v Malé scéně v Ústí nad Orlicí uskutečnilo setkání a povídání s filmovou dokumentaristkou Olgou Sommerovou. V rámci besedy byl také promítnut dokumentární film České studentské revolty: 80. léta, který porovnává úlohu českého studentstva v osmdesátých letech dvacátého století. Věnuje se letům 1987-1989. Vystupují zde hlavní představitelé hnutí: Martin Mejstřík, Pavel Dobrovský, Šimon Pánek, Monika MacDonagh-Pajerová, Pavel Žáček, Martin Klíma, Pavel Langer a další.

Tento dokument můžete shlédnout na webu České televize ZDE:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11089222465-ceske-studentske-revolty

Filmová dokumentaristka a pedagožka Olga Sommerová v roce 1977 jsem absolvovala FAMU - katedru dokumentární tvorby. V letech 1979 - 1980 jsem pracovala jako redaktorka dokumentaristické redakce Československé televize. Poté jsem se rozhodla pro svobodné povolání režisérky Krátkého filmu Praha, vdala se za dokumentaristu Jana Špátu a vychovávala syna Jakuba a dceru Olgu.

V letech 1989 - 1993 jsem pracovala jako kmenová režisérka Krátkého filmu Praha. V roce 1991 jsem se stala pedagožkou FAMU, záhy předsedkyní Akademického senátu FAMU, v roce 1994 vedoucí katedry dokumentární tvorby FAMU. V roce 1995 jsem byla na základě habilitační přednášky Dokumentární film - má láska jmenována docentkou. Vedla jsem dramaturgickou a realizační dílnu katedry. Katedru dokumentární tvorby jsem vedla osm let, v roce 2002 jsem z FAMU odešla a věnovala se práci režisérky.

Ve svých filmech se zabývám sociálními tématy a mezilidskými vztahy, portréty obyčejných lidí i významných osobností, fenomény společenského a uměleckého života, feminismem a politickou historií naší země.

Zdroj: www.sommerova.cz

IMG3582
IMG35592
IMG35641
IMG35621
IMG35771
IMG3580

 

news list