Přejít na obsah

Slavnostní přijetí devadesátníků na radnici

Místostarosta města Zdeněk Ešpandr se v úterý 1. října setkal s občany, kteří v posledním čtvrtletí letošního roku dovršili 90 let věku. Pozváno bylo celkem 8 jubilantů z nichž se 4 omluvili. Mezi jubilanty, kteří se setkání účastnili byly dvě dámy a to Eva Štanclová a Marie Vašátková a dva pánové Boris Wolf a Jan Jandera.   Eva Štanclová a profesor Boris Wolf patří k významným osobnostem našeho města. Oba jsou i ve svém pokročilém věku vitální, aktivní a soběstační. Eva Štanclová  stála u zrodu tanečního oboru v Ústí nad Orlicí v padesátých letech minulého století, v době kdy byly podobné obory pouze v krajských a větších městech. Na významnou tradici scénického tance v našem městě pak navázala její dcera Eva Veverková, která založila soubor C-Dance.   Profesor Boris Wolf působil jako středoškolský profesor na gymnáziích v Ústí nad Orlicí a České Třebové. Je členem Klubu přátel umění Ústí nad Orlicí a pravidelně se zúčastňuje Ústeckých salonů a výtvarných výstav. Věnoval se malbě zátiší, květin a podorlické krajiny.   Paní Marie Vašátková pochází z Dlouhé Třebové, pracovala v České Třebové a v současné době žije v Domově důchodců v Ústí nad Orlící.   Pan Jan Jandera, který je mimo jiné spolužákem Borise Wolfa, pracoval v Perle a v současné době žije s manželkou v bytě na sídlišti Štěpnice.   Všichny jubilanti setkání potěšilo a kromě připraveného občerstvení dostali také drobné dárky.
news list