Přejít na obsah

REKONSTRUKCE ULIC PŘÍKOPY, HAVLÍČKOVA A ČERNÁ

Vážení spoluobčané, v souvislosti s probíhající rekonstrukcí ul. Příkopy, Havlíčkova a Černá slouží ul. Barcalova jako objízdná komunikace. Z tohoto důvodu není v současné době reálné provést v této ulici opravu povrchu z žulové dlažby. S ohledem na nastávající klimatické podmínky rozhodlo vedení města provést v Barcalově ulici provizorní asfaltový kryt. Na jaře 2019 bude tato ulice, stejně jako ulice Velké Hamry kompletně uvedena do původního stavu. Povrch těchto komunikací bude tvořit žulové dlažba. Děkujeme za pochopení situace.  

IMG39801
IMG39812
IMG3983
IMG39821
IMG39841

news list