Přejít na obsah

DOTAČNÍ PROGRAMY NA ROK 2019

Rada města Ústí nad Orlicí na svém 131. zasedání dne 8. října 2018 schválila vyhlášení dotačních programů na činnost v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče na rok 2019. 

Schválené dotační programy a tiskopisy žádostí o dotaci z rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2019 jsou k dispozici na webu města Ústí nad Orlicí (Město – Dotace města - Dotace do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví a Dotace do oblasti školství, kultury, sportu, památkové péče), dále mohou být zaslány po vyžádání na odboru sociálních služeb (e-mail: skorpilova@muuo.cz, tel.: 465 514 523) nebo na odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace (e-mail: felgrova@muuo.cz, tel.: 465 514 218). 

Termín pro podání žádostí je do 21. ledna 2019.

news list