Přejít na obsah

WORKSHOP K VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE

V rámci projektu "Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí" CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000819, se v úterý 23. října 2018 konal III. workshop na téma "Spolupráce pracovníků státní správy při řešení situace rodin s nezletilými dětmi“. Cílem setkání bylo sdílení součinnosti multidisciplinární spolupráce mezi odborem sociálních služeb, oddělením sociálně právní ochrany dětí a pracovníky Úřadu práce, Okresní správy sociálního zabezpečení a Všeobecné zdravotní pojišťovny, hlavními tématy byly pojistné a nepojistné dávky sociálního systému státu a podmínek jednotlivých druhů pojištění v kontextu s konkrétními případy a kazuistikami klientů. Zástupci Krajské pobočky Úřadu práce, Okresní správy sociálního zabezpečení, Všeobecné zdravotní pojišťovny a pracovníci odboru sociálních služeb, oddělení sociálně právní ochrany dětí měli příležitost pro konzultování jednotlivých případů, ale i možnost sdílet vzájemné zkušenosti z praxe.

Pozvánka na 3. multidisciplinárním setkání

eu socialni fond

IMG4477
IMG4467
IMG4478
IMG44691
IMG44711
IMG4480
IMG4475
IMG4482

news list