Přejít na obsah

PODVEČER Z HISTORIE A SOUČASNOSTI TANCE V ÚSTÍ

Videopodvečer z historie a současnosti tanečního oboru ZUŠ J. Kociana nazvaný „O TANCI.......“ se konal v pátek 26. října. První z připravovaného cyklu podvečerů byl věnován zakladatelce tanečního oboru v Ústí nad Orlicí paní Evě Štanclové, která v letošním roce oslavila 95 let. 

Na programu podvečera byla beseda s touto tanečnicí a pedagožkou spojená s promítáním dokumentu, který byl věnován jejímu životu.

Na samotný závěr předal starosta Petr Hájek Eva Štanclové pamětní medaili k významnému životnímu jubileu a za celoživotní osobní přínos v oblasti scénického tance a kulturního života města.

Eva Štanclová již od malička toužila být tanečnicí. Za bouřlivých válečných okolností se dostala s rodinou do Prahy, kde navštěvovala taneční hodiny Jožky Šaršeové, představitelky moderního výrazového tance a divadelní avantgardy. Po válce se rodina vrátila do Ústi nad Orlici a Eva dostala záhy nabídku vyučovat tanec na tamní hudební škole. Neváhala, nabídku přijala a založila na škole taneční oddělení. V roce 19S1 začala vyučovat a současně i sama studovat. Tři roky docházela na taneční konzervatoř v Praze na hodiny Marie Brožové-Lencové, Míly Urbanové a Věry Zdichyncové. Začala psát pohádková libreta pro dětské balety, které pak s dětmi nastudovala. Taneční oddělení se brzy rozrostlo z původních 40 na 120 dětí, pro které Eva Štanclová v průběhu let vytvořila řadu tanečních pohádek. Ještě v roce 1974 Eva Štanclová přijala nabídku učit na LŠU v Holicích, kde působila až do důchodu. Jedna z posledních choreografií, kterou s dětmi vytvořila, byl Císařův slavik na hudbu Bohuslava Martinů. Do svých sedmdesáti let pravidelně vedla kurzy pro seniory. Dodnes si neumí představit, že by její den začal jinak než cvičením.

IMG46971
IMG47051
IMG47091
IMG47291
IMG47331
IMG47531
IMG47561
IMG47581
IMG47641
IMG47841

news list