Přejít na obsah

TRADIČNÍ HALLOWEEN V DDM DUHA

Dům dětí a mládeže duha v Ústí nad Orlicí připravil na pondělí 29. října již sedmý ročník Halloweenského večera pro děti. Na děti, kterých se letos sešlo 18, čekala výroba originální strašidelné dekorace, dlabání dýní, hororové hry a soutěže, stezka odvahy a hlavně spaní v DDM. Tradiční akce měla u dětí velké úspěch.

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám něco provedu) a „koledují“ o sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu aj. Halloween vznikl z předkřesťanského keltského svátku Samhain – obdoby našeho Nového roku. Název vznikl zkrácením anglického „All-Hallows-eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“.

IMG55312
IMG54841
IMG54861
IMG54871
IMG54891
IMG54921
IMG55161
IMG54931
IMG55092
IMG55131
IMG55231
IMG55261

news list