Přejít na obsah

PROGRAM 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Podrobný program 1. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 5.11.2018 od 17:00 hodin v Velkém sále Kulturního domu.
 
Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni    
1. Zahájení a schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
2. Připomínky k zápisu z 0. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
3. TAJ/1 - Složení slibu
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
4. TAJ/2 - Program zasedání
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
5. TAJ/3 - Jednací řád
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
6. TAJ/4 - Počet členů RM
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
7. TAJ/5 - Funkce starosty a místostarostů
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
8. TAJ/6 - Volba starosty města
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
9. TAJ/7 - Volba uvolněného místostarosty
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
10. TAJ/8 - Volba neuvolněného místostarosty
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
11. TAJ/9 - Volba neuvolněného místostarosty
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
12. TAJ/10 - Zastoupení starosty města
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
13. TAJ/11/1 - Volba členů rady města
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
14. TAJ/11/2 - Volba členů rady města
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
15. TAJ/11/3 - Volba členů rady města
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
16. TAJ/11/4 - Volba členů rady města
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
17. TAJ/11/5 - Volba členů rady města
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
18. TAJ/12 - Finanční výbor
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
19. TAJ/13 - Kontrolní výbor
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
20. TAJ/14 - Předseda finančního výboru
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
21. TAJ/15 - Předseda kontrolního výboru
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
22. TAJ/16 - Osadní výbory
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
23. TAJ/17 - Odměna neuvolněného člena zastupitelstva
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
24. TAJ/18 - Odměna neuvolněného místostarosty
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
25. TAJ/19 - Odměna člena rady města
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
26. TAJ/20 - Odměna předsedy výboru ZM nebo komise RM
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
27. TAJ/21 - Odměna v případě souběhu funkcí
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
28. TAJ/22 - Pověření k oddávání občanských sňatků
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
29. TAJ/23 - Zrušení delegací do orgánů obchodních společností a jiných právnických osob schválených pro minulé volební období
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
30. TAJ/24 - Delegace k zastupování města na jednání Ústeckoorlického bytového družstva
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
31. TAJ/25 - Delegace k zastupování města na jednání Bytového družstva v Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
32. TAJ/26 - Delegace k zastupování města na jednáních valných hromad společnosti EKOLA
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
33. TAJ/27 - Delegace k zastupování města na jednáních valných hromad Honebního společenstva Lanšperk
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
34. TAJ/28 - Delegace k zastupování města na jednáních kongresu sdružení Euroregionu Glacensis
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
35. TAJ/29 - Delegace k zastupování města na jednáních valných hromad svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
36. TAJ/30 - Pověření k řízení Městské policie Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
37. Závěr
Předkládá: Starosta
   
news list