Přejít na obsah

OMEZENÍ PROVOZU SOCIÁLNÍHO ODBORU 22.11.

Oznamujeme, že dne 22.11.2019 bude z pracovních důvodů omezen provoz odboru sociálních služeb, oddělení sociálně právní ochrany dětí,  přítomna bude pouze pracovnice v kanceláři č. 6, v přízemí budovy Dělnická 1405,  která bude vyřizovat bytovou problematiku,  v neodkladných případech volejte vedoucí odboru Mgr. Ivanu Nečekalovou, telefon 777 736 328 nebo vedoucí oddělení Bc. Sylvu Heulerovou, telefon 733162951. 
news list