Přejít na obsah

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK V ROCE 2018

Za finanční podpory Pardubického kraje z Programu 3 – Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2018 proběhly v letošním roce dvě akce, zaměřené na opravu kulturních památek. První akcí byla obnova oplocení, které je součástí Hernychovy vily, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky jako nemovitá kulturní památka. Obnova spočívala v opravě zděných sloupů a pískovcových desek, které byly poškozeny vlivem klimatických podmínek. Dále byly provedeny průzkumné práce kaple Zmrtvýchvstání Páně v Knapovci, které byly zaměřeny na posouzení technického stavu hlavních stavebních konstrukcí kaple. Obě akce si v celkových nákladech vyžádaly více jak 605 tisíc korun. Dotace poskytnutá Pardubickým krajem byla ve výši 170 tisíc korun.

IMG7288
IMG7289
IMG7292
IMG72931
IMG7295
IMG7298
IMG7299
IMG73001
IMG73011
IMG7302
IMG7306
IMG7309
IMG7310

 

news list