Přejít na obsah

CECILSKÁ HUDEBNÍ JEDNOTA SLAVÍ 215 LET

V tomto roce slaví 215. výročí založení Cecilská hudební jednota v Ústí nad Orlicí.

Oslavy svátku svaté Cecílie, patronky hudebníků, byly v Ústí nad Orlicí v minulosti velmi okázalé. V pátek 23. listopadu se v kostele Nanebevzetí Panny Marie konala mše, na které Cecilská hudební jednota provedla skladbu Jaroslava Kociana Afferentur regi. Poté slavnost pokračovala u tradiční dršťkové či gulášové polévky. Následovala zdravice, vzpomenutí zesnulých členů, přijímání kandidátů a nových členů, výroční zpráva a podpisy přítomných do kroniky.

Cecilská hudební jednota byla založena v Ústí nad Orlicí v roce 1803 jako Jednota sv. Cecílie k pěstování hudby kostelní. Zakládajícími členy byli ústečtí muzikanti Jan Zizius, Jan Jahoda a Jan Stehno. Vokální složka Jednoty působí dodnes. CHJ je nejstarším chrámovým uskupením v Evropě, které nikdy nepřerušilo svoji činnost. Uměleckou vedoucí, farní varhanicí a regenschori je Cecilie Pecháčková.

Současný repertoár sboru obsahuje více než 200 skladeb všech slohových období. Přibližně 20 účinkujících členů zpívá průměrně 70 x za rok nedělní mše svaté a na slavnostech. Cecilská hudební jednota pořádá také příležitostné koncerty. Od roku 1996 je organizátorem Festivalu duchovní hudby svaté Cecílie pro chrámové sbory a varhaníky, který se v Ústí nad Orlicí koná každoročně v říjnu. 

IMG7473
IMG7467
IMG7477
IMG74651
IMG7493
IMG7480
IMG7495
IMG7545
IMG7549
IMG75521

news list