Přejít na obsah

POZVÁNKA 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zveme Vás na 2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se uskuteční v pondělí 10. prosince 2018 od 15:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu v Ústí nad Orlicí, Smetanova č. p. 510.

 

Navržený program:

1. Složení slibu nově zvoleného člena zastupitelstva

2. Schválení nového jednacího řádu

3. Majetkoprávní úkony

4. Finanční záležitosti

a. Rozpočtové provizorium na rok 2019

b. Dotace

c. Návratná finanční výpomoc

5. Různé

 

news list