Přejít na obsah

MIKULÁŠ NADĚLOVAL DĚTEM

Ve středu 5. prosince se do ulic našeho města vydala řada skupinek Mikulášů, čertů a andělů. Mikulášskou nadílku, tradičně spojenou s rozsvícením vánočního stromu, uspořádal hylvátský pivovar, kam se za předvánoční atmosférou vydalo mnoho rodičů s dětmi. Kromě nadílky na ně čekal čert a anděl.

Co možná nevíte o svatém Mikuláši:

Určitě víte, že svátek sv. Mikuláše připadá na 6. prosinec. Proto v katolických zemích chodí v předvečer před jeho svátkem sv. Mikuláš v biskupském rouchu, hodné děti obdarovává a nezbedné kárá. Biskupské roucho nosí dnešní Mikuláš oprávněně, neboť podle církevní tradice se stal Mikuláš z Patary biskupem v Myře (zemřel údajně 6. 12. 327). Kult sv. Mikuláše je doložen od 6. st., kdy mu byl zasvěcen chrám v Konstantinopoli. Roku 1087 převezli jeho ostatky italští kupci z Myry do Bari v italské Apulii, a proto je někdy označován i jako Mikuláš z Baari. Od 11. st. patřil k nejpopulárnějším světcům. Stal se patronem řady měst, byly mu zasvěceny četné kostely, za svého patrona ho považují nejen děti, ale i námořníci, obchodníci, majitelé zastaváren, lékárníci, notáři a advokáti. 

Proč naděluje Mikuláš? Traduje se historka, podobná pohádce. V jeho rodném města Pataře žil chudý šlechtic, který měl tři dcery. Když dorostly do věku, kdy měly pomýšlet na vdavky, chybělo jim věno a navíc celé rodině hrozila smrt hladem. Zoufalý otec se proto rozhodl, že z dcer udělá nevěstky. Tehdy zasáhl Mikuláš, který v noci vhodil otevřeným oknem váček zlata, totéž provedl i druhou a třetí noc. Dcery tím zachránil a otce, který ho třetí noc přistihl, napomenul a přikázal mu, aby se o záležitosti nezmiňoval. Tak se však nestalo.

Zdroj: Proč se říká? – Stanislava Kovářová

IMG8758
IMG8749
IMG8769
IMG8773
IMG8775
IMG8761
IMG8787
IMG8777
IMG8795
IMG87841
IMG8752
IMG8802

news list